شیوه های پرداخت

شیوه ی پرداخت

برای پرداخت مبلغ سفارش خود، شما می‌توانید یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید:

1-پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانکی ( با استفاده از کارت های عضو شتاب و رمز اینترنتی (رمز دوم پویا) میتوانید از این روش پرداخت خود را انجام دهید)

2-وایز به حساب یا کارت و ثبت فیش ( از طریق واریز وجه به حساب یا کارت به کارت،مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید و شماره فیش واریزی را در حساب کاربری ثبت نمایید)

شماره حساب و کارت جهت واریز وجه:

شماره حساب 0215951501002 بنام ایمان رضی زاده

شماره کارت 4298-6190-9914-6037 بنام ایمان رضی زاده