مینی پی سی Hatron Eco 300

کوچکترین مینی پی سی هترون،مناسب برای کاربری های سبک و دیجیتال ساینج،قابلیت ارتقاء هارد مینی پی سی توسط TF